Matenadaran

Yerevan, Matenadaran.jpgՄեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը ձևավորվել է  Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր երկրների գրչության կենտրոններում ստեղծված ու պահպանված ձեռագրերի հիմքի վրա:   Դեռևս վաղ միջնադարից գործող Էջմիածնի Մայր Աթոռի գրատունը, որի ժառանգորդն է ներկայիս  Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը, պետականացվել  է 1920 թ. դեկտեմբերին: Էջմիածնից Մատենադարանը Երևան է տեղափոխվել 1939 թ. և տեղակայվել է Հանրային գրադարանում: 1959 թվականի մարտի 3-ին Խորհրդային  Հայաստանի կառավարության որոշմամբ  նոր և առանձին շենքում տեղակայված Մատենադարանը վերածվում է  գիտահետազոտական ինստիտուտի` ձեռագրերի գիտական պահպանության, բնագրերի ուսումնասիրման, հրատարակության և թարգմանության բաժիններով.